Crisi de les democràcies i ascens dels totalitarismes

Hitler i Franco

ACTIVITATS

1. Anota les causes de la crisi del sistema liberal i del desenvolupament dels feixismes que apareixen en este text de la web de KAIROS

2. Pren nota del següent esquema de les causes de la crisi de les democràcies  i el seu context:

3. Observeu en els videos el context en Itàlia, Alemanya i Espanya i les conseqüències: 
 a) La situació de l'Europa d'entreguerres que facilità l'ascens dels totalitarismes com el feixisme italià i el nazisme alemany: 


 b) L'Alemanya nazi:
 c) L'Estat Franquista. 1939-1945 - Vencedors i vençuts

Watch Documental - La España de Franco: El nuevo Estado (1939 - 1945) in Educational  |  View More Free Videos Online at Veoh.com

8 de març, Dia Internacional de les Dones

8 de març
Dia Internacional de les Dones

L'origen.
- El 28 de febrer de 1909 se celebrava per primera vegada un dia dedicat a la reivindicació dels drets de les dones als Estats Units, el Woman's Day.
- El 19 de març de 1911 es va celebrar l'Internacional Women's Day a diversos països europeus (Alemanya, Austria, Suècia i Dinamarca). Més d'un milió de dones hi van participar públicament per demanar el dret al vot i a ocupar càrrecs públics, el dret al treball i a l'educació, i la fi de la discriminació laboral.
- Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es convertí en el leitmotiv de les celebracions del Dia Internacional de la Dona. I el 8 de març (segons el nostre calendari) de 1917 les dones russes van sortir al carrer en demanda d'aliments i pel retorn de la guerra dels combatents.
Els antecedents.
Amb la revolució industrial al segle XIX, bona part de la població femenina de la classe obrera es va anar incorporant al treball assalariat. Les precàries condicions laborals de les dones assalariades van provocar l'aparició de moviments de dones per reivindicar millores salarials (molts sous estaven per sota del nivell de subsistència), reducció de la jornada laboral, limitació de l'edat de treball de les criatures, etc. 
En començar el segle XX, el moviment sufragista dels Estats Units, va vore la necessitat d'incorporar les obreres industrials a la campanya sufragista. A partir d'aquí, obreres, sindicalistes i dones de negocis i de professions liberals van començar a col·laborar de cara a obtenir, des de punts de vista òbviament diferents, un dret comú: el dret al vot.

MOV OBRER

Sufragisme i feminisme. Historia de las mujeres en España siglo XX

HISTORIA DE LAS MUJERES EN ESPAÑA EN EL SIGLO XX. Flash
SUFRAGISMO Y FEMINISMO en ESPAÑA a lo largo del siglo XX.
(European History E-Learning Project (Proyecto Enseñanza de la Historia Europa mediante las tecnologías de la información y la comunicación e internet. E-HELP es un proyecto Comenius 2.1. font: http://www.historiasiglo20.org/ )
Fes clic en la imatge i desplega en menú per vore el contingut.